Aktualności

Podsumowanie konkursu plastycznego „Zielona szkoła marzeń”

Na zakończenie projektu Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków przeprowadzono konkurs plastyczny „Zielona Szkoła marzeń”. Uczestnikami Konkursu były szkoły uczestniczące w projekcie PSP 1 i PSP 4 w Kozienicach. Konkurs był poświęcony nowopowstałym zielonym strefom wokół szkół PSP1 i PSP4.

W dniu 30.11.2023 r. w Urzędzie Miejskim w Kozienicach odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „Zielona Szkoła marzeń”. Wszystkim laureatom konkursu rozdano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Do góry