Zamówienia publiczne


10.02.2022

Szkoły dobrego klimatu-Budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia klimatu i adaptacji do ich skutków


1.12.2021

Zakup aparatu fotograficznego (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) przeznaczonego na potrzeby projektu Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.


23.11.2021

Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 i PSP nr 4 oraz zorganizowanie 3 konferencji w ramach projektu „Szkoły dobrego klimatu ..”


10.11.2021

Zakup aparatu fotograficznego (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) przeznaczonego na potrzeby projektu Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.


10.11.2021

Zakup projektora multimedialnego z ekranem (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) przeznaczonego na potrzeby projektu Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.


10.11.2021

Zakup laptopa (wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego) przeznaczonego na potrzeby projektu Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.


3.11.2021

Zakup materiałów biurowych z logo Projektu (wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego) przeznaczonych na potrzeby projektu Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.


28.10.2021

Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Szkoły Dobrego Klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia klimatu i adaptacji do ich skutków” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu – Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.