Budowa edukacyjnych stref zielonych zakończona

Na terenach przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej przy ul. Kościuszki oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II przy ul. Nowy Świat w Kozienicach zakończyły się prace związane z budową edukacyjnych, ogólnodostępnych stref zielonych.

Nadrzędnym celem utworzenia ekologicznych stref zielonych na terenach przyszkolnych było podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców w kwestii ograniczania zmian klimatu, wyrabianie szacunku do przyrody oraz dbanie o jej piękno – przekazuje burmistrz Piotr Kozłowski. – W ramach zadań wykonaliśmy ponad 7 tysięcy nasadzeń, powstały ścieżki edukacyjne i sensoryczne, zielone ściany, eko-ogródki, ogródki dydaktyczne i kserotermiczne, domki dla ptaków i owadów, a także mała retencja zagospodarowująca wody opadowe – mówi burmistrz.

Środki na realizację inwestycji pochodziły z budżetu Gminy Kozienice oraz z tak zwanych Funduszy Norweskich pozyskanych na rzecz projektu, pn.: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”. Wykonawcą prac w obu przypadkach była warszawska firma TESTA. 

To inwestycje pionierskie jeśli chodzi o naszą gminę, ponieważ po raz pierwszy realizowane ze środków norweskich. Projekty dość duże, bo o wartości ponad 3 mln zł, z czego ponad 2,7 mln zł pochodzi z dofinansowania – mówi Piotr Kozłowski. – Zadanie zakończyliśmy i przekazaliśmy do użytkowania mieszkańcom. Przez kolejne miesiące i lata strefy będą się zmieniały, roślinność będzie się rozwijała, kwitła, upiększała Kozienice i zielone tereny  w mieście. Jak już wspominałem naszym głównym celem jest edukacja, celem pobocznym -równie ważnym, jest potrzeba zapewnienia kozieniczanom takich miejsc, gdzie można w spokoju, w ciszy, w zieleni, usiąść, odpocząć i mile się zrelaksować – dodaje burmistrz.

Na terenie szkoły podstawowej nr 1 poza strefą zieloną, przebudowany został także plac apelowy i prowadząca do niego droga. Koszt ten inwestycji wyniósł 638 tys. złotych, a środki pochodziły z budżetu gminy.

Do tej pory plac i droga były asfaltowe, nadszarpnięte upływającym czasem. Z kolei nowe inwestycje to ogromna bioróżnorodność i wiele materiałów naturalnych. Zdecydowaliśmy kompleksowo zająć się tematem, tak by nowe ogrody z pozostałą częścią otoczenia były komfortowe i praktyczne w użytkowaniu, tworzyły estetyczną całość i wpisywały się w naturalny obraz Kozienic – mówi burmistrz Piotr Kozłowski. 

W odbiorze inwestycji obok burmistrza Piotra Kozłowskiego uczestniczyli między innymi jego zastępcy Dorota Stępień i Mirosław Pułkowski, dyrektor wydziału infrastruktury urzędu miejskiego Piotr Szafran, przedstawiciele wykonawcy robót Teresa i Michał Świeżbińscy i Kamil Maciejewski oraz dyrektorzy szkół – Andrzej Suwała w „Czwórce” i Maria Sampolińska w „Jedynce”.