Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia klimatu i adaptacji do ich skutków

Powiększ obraz

Dwie kozienickie szkoły podstawowe zyskają nowe, ekologiczne strefy zielone, które powstaną w ramach środków zewnętrznych jakie Gmina Kozienice pozyskała z Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Na terenach przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Urszuli Kochanowskiej przy ul. Kościuszki oraz w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II przy ul. Nowy Świat w Kozienicach na dobre rozpoczęły się prace związane z budową edukacyjnych stref zielonych realizowanych w ramach projektu pn.: „Szkoły dobrego klimatu – budowa edukacyjnych stref zielonych w PSP nr 1 i PSP nr 4 w Kozienicach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.

Nadrzędnym celem utworzenia ekologicznych stref zielonych na terenach przyszkolnych jest podniesienie świadomości ekologicznej uczniów i mieszkańców w kwestii ograniczania zmian klimatu oraz wyrabianie szacunku do przyrody oraz dbanie o jej piękno.

W ramach pozyskanych środków na placach PSP Nr 1 i PSP nr 4 utworzone zostaną zielone ściany, eko-ogródki, ogródki dydaktyczne i domki dla zwierząt. Posadzone zostaną nieinwazyjne rośliny i drzewa owocowe. Powstaną ścieżki sensoryczne i edukacyjne. Na danym obszarze w celu zagospodarowania wód opadowych zastosowana zostanie mała retencja wodna a nawierzchnia wykonana zostanie z przepuszczalnych materiałów naziemnych. Wybudowane zostaną również powierzchnie ekoedukacyjne w celu wzbogacenia otoczenia szkoły w elementy edukacyjne.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w została Firma TESTA z Warszawy a planowany koniec robót to II kwartał 2023r.